Jdi na obsah Jdi na menu
 

Cíle MDC MAJÁK


 

·        vytvořit příjemné prostředí pro neformální setkávání rodičů s dětmi

 

·        podpořit všestranný rozvoj dětí a upevnit pozitivní vztah dětí k rodičům

 

·        sociální kontakt různých dětí, podpora sounáležitosti a schopnosti začlenit se do dětského kolektivu

 

·        aktivní zapojení rodičů do her s dětmi - inspirace pro trávení volného času s dětmi

 

·        cvičením s dětmi podpořit radost z pohybu¨

 

·       prostor pro rozvíjení kreativity (hry, výtvarné a hudebně-pohybové činnosti)

 

·        nabídnout prostor pro vzdělávání a přednášky určené pro rodiče

 

·        možnost vytvoření nových přátelství

 

·        konání společných akcí rodičů s dětmi s cílem vytvoření vztahu dětí k přírodě, k životnímu prostředí a zdravému životnímu stylu

 

·       poznávání místních kulturních památek, zvyklostí a specifik našeho regionu